Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kontaktpersonar

Endre Volden Endre Volden
Avdelingsleder Kunstfag
71 28 16 70 /
Mob. 971 20 714
Send e-post

Dans

Informasjon dans Vg1, Vg2 og Vg3.

dans

VG1 DANS

23 t Fellesfag:

 • 5 t engelsk
 • 5 t matematikk
 • 5 t naturfag
 • 4 t andre fremmedspråk
 • 4 t norsk

12 t programfag:

 • 5 t Danseteknikker - Programfaget danseteknikker skal ivareta den utøvende, skapende og reflekterende dimensjonen ved dans. Den enkelte skal få erfaring med ulike danseteknikker og danseuttrykk. 
 • 2 t Bevegelse - I dans og teater er fysiske ferdigheter og kroppsbevissthet sentrale elementer. Programfaget skal gi bevissthet og kunnskap om egen kropp, styrke egne bevegelsesmuligheter og inspirere til aktivitet, selvstendighet og utfoldelse. Det skal bidra til å utvikle fysisk og mental kapasitet og motivere til å tøye egne grenser for mestring. 
 • 5 t felles programfag: Musikk, dans, drama, 2 t. dans, 2 t. drama og 1 time kor/stemmebruk - Faget musikk, dans og drama skal utvikle evnen til å sanse, oppleve, lære og skape og det skal synliggjøre kunstartens egenart og bidra til at den enkelte  kan oppdage og reflektere over fellestrekkene ved dem. Faget skal utvikle estetisk kompetanse hos elevene.  

VG 2 DANS

18 t Fellesfag: 

 • 4 t norsk
 • 3 t samfunnsfag
 • 3 t matematikk
 • 4 t fremmedspråk
 • 2 t geografi

17 t Programfag:

 • 2 t Grunntrening i dans 1: Dans og helse, utforskning og samhandling - I grunntrening i dans skal den enkelte få kjennskap til kroppens oppbygning og funksjoner. Programfaget skal legge vekt på betydningen av skadeforebygging og restitusjon og bidra til bedre forståelse av sammenhenger mellom kroppsbevissthet, helse og livsstil.  I tillegg skal opplæringen utfordre den enkelte til å tøye egne grenser.
 • 5 t Scenisk dans 1: Klassisk ballett, jazzdans, moderne/samtidsdans - Programfaget har til hensikt å gi den enkelte erfaringer med ulike danseteknikker og uttrykk, og skal bidra til utvikling av kroppsbevissthet og tekniske ferdigheter som grunnlag for utøvelse og formidling. Programfaget skal ivareta den utøvende, skapende og reflekterende dimensjonen ved dansen og synliggjøre sammenhenger og overføringsverdier mellom de ulike teknikkene og uttrykkene. Programfaget kan gi grunnlag for videre studier innen scenisk dans, i utøvende, skapende eller pedagogisk retning.
 • 5 t Dans i perspektiv 1: Dans, estetikk og samfunn, Dansekomposisjon og koreografi - Dans i perspektiv skal bidra til å belyse dansens kulturhistoriske forankring og plassere dansekunsten i en samfunnsmessig, estetisk og historisk sammenheng. Dans i perspektiv skal legge til rette for kreativ utfoldelse, refleksjon og kritisk tenkning hos den enkelte. Programfaget skal ivareta den utøvende, reflekterende og skapende dimensjonen ved dans, og formidle tradisjon, eksperimentering og nytenkning. 
 • 5 t Scenisk dans fordypning 1: Utøvelse, formidling - Programfaget har til hensikt å gi den enkelte erfaringer med ulike danseteknikker og uttrykk og skal bidra til utvikling av kroppsbevissthet og tekniske ferdigheter som grunnlag for utøvelse og formidling. Programfaget skal ivareta den utøvende, skapende og reflekterende dimensjonen ved dansen og synliggjøre sammenhenger og overføringsverdier mellom de ulike teknikkene og uttrykkene. Gjennom praktisk utøvelse av dans og samhandling skal programfaget legge til rette for selvstendighet og medansvar.

VG 3 DANS

13 t fellesfag:

 • 6 t norsk
 • 4 t historie
 • 3 t religion og etikk

22 t programfag:

 • 2 t Grunntrening i dans 2: Dans og helse, utforskning og samhandling: - I grunntrening i dans skal den enkelte få kjennskap til kroppens oppbygning og funksjoner. Programfaget skal legge vekt på betydningen av skadeforebygging og restitusjon og bidra til bedre forståelse av sammenhenger mellom kroppsbevissthet, helse og livsstil.  I tillegg skal opplæringen utfordre den enkelte til å tøye egne grenser.
 • 5 t Scenisk dans 2: Klassisk ballett, jazzdans, moderne/samtidsdans: - Programfaget har til hensikt å gi den enkelte erfaringer med ulike danseteknikker og uttrykk, og skal bidra til utvikling av kroppsbevissthet og tekniske ferdigheter som grunnlag for utøvelse og formidling. Programfaget skal ivareta den utøvende, skapende og reflekterende dimensjonen ved dansen og synliggjøre sammenhenger og overføringsverdier mellom de ulike teknikkene og uttrykkene. Programfaget kan gi grunnlag for videre studier innen scenisk dans, i utøvende, skapende eller pedagogisk retning.
 • 5 t Scenisk dans 3: Klassisk ballett og dans estetikk og samfunn, Jazzdans/dansekomposisjon og koreografi, moderne/samtidsdans: Programfaget har til hensikt å gi den enkelte erfaringer med ulike danseteknikker og uttrykk, og skal bidra til utvikling av kroppsbevissthet og tekniske ferdigheter som grunnlag for utøvelse og formidling. Programfaget skal ivareta den utøvende, skapende og reflekterende dimensjonen ved dansen og synliggjøre sammenhenger og overføringsverdier mellom de ulike teknikkene og uttrykkene. Programfaget kan gi grunnlag for videre studier innen scenisk dans, i utøvende, skapende eller pedagogisk retning.
 • 5 t Dans i perspektiv: Dans/estetikk og samfunn, Dansekomposisjon og koreografi: - Dans i perspektiv skal bidra til å belyse dansens kulturhistoriske forankring og plassere dansekunsten i en samfunnsmessig, estetisk og historisk sammenheng. Dans i perspektiv skal legge til rette for kreativ utfoldelse, refleksjon og kritisk tenkning hos den enkelte. Programfaget skal ivareta den utøvende, reflekterende og skapende dimensjonen ved dans, og formidle tradisjon, eksperimentering og nytenkning. 
 • 5 t Scenisk dans fordypning 2: Utøvelse, formidling: - Programfaget har til hensikt å gi den enkelte erfaringer med ulike danseteknikker og uttrykk og skal bidra til utvikling av kroppsbevissthet og tekniske ferdigheter som grunnlag for utøvelse og formidling. Programfaget skal ivareta den utøvende, skapende og reflekterende dimensjonen ved dansen og synliggjøre sammenhenger og overføringsverdier mellom de ulike teknikkene og uttrykkene. Gjennom praktisk utøvelse av dans og samhandling skal programfaget legge til rette for selvstendighet og medansvar.