Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Helsearbeiderfag

Helsearbeiderfag

Bygger på Vg1 Helse- og oppvekstfag.

En god helsefagarbeider har utviklet god kunnskap, holdninger og ferdigheter til å møte ulike brukere i helse og omsorgstjenesten. Evner til å vise overfor brukere empati, omsorg og god service. Helsefagarbeideren har innsikt og evner til å samarbeid på en forsvarlig måte både tverrfaglig med ulike yrkesgrupper, brukere og pårørende for å sikre god kvalitet på tjenestene som gis.

Yrkesfaglig fordypning

Praksis i ulike helse og omsorgstjenester:

  • Omsorgssenter
  • Boliger for Psykisk Utviklingshemma - OU
  • Hjemmebasert omsorg
  • Boliger for Psykisk helse
  • Aktivitetssenter / dagsenter
  • Institusjoner for eldre og demente brukere

 I tillegg har elevene mulighet til å kunne fordype seg i emner elevene er spesielt interessert i.

Livsglede for eldre

Livsglede for eldre:

En praksisnær opplæring der eleven i tillegg til ordinær utplassering i praksis - deltar i direkte møte med mennesker i trivselsskapende aktiviteter. Fokus er læring i tråd med læreplanen og programfaget Yrkesfaglig fordypning.

Eksempel: Hvordan møte og kommunisere med eldre og hvordan fremme trivsel, aktivitet og livsglede.

Livsglede for eldre 2

9 t fellesfag
2 t norsk
2 t engelsk
3 t samfunnsfag
2 t kroppsøving

17 t felles programfag
7 t helsefremmende arbeid
5 t kommunikasjon
5 t yrkesutøving
9 timer prosjekt til fordypning hvor skolen har organisert noe praksis i sykehjem og hjemmebaserte tjenester.

Kontaktpersonar

Siw Klokkersund Siw Klokkersund
Avdelingsleder Helse og oppvekst
71 28 16 30 /
Mob. 928 09 742
Send e-post