Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fagerlia VGS > Skolen > Visjon og mål > Årsmelding 2018 - 2019

Årsmelding 2018 - 2019

REKTOR HAR ORDET

Fagerlia videregående skole har 890 elever, fordelt på studiespesialiserende program, helse- og oppvekst og kunstfagene, (musikk/dans/drama, samt kunst, design og arkitektur).  Skolen har økende søkning til alle utdanningsprogrammene.

Skolen har fortsatt økende gjennomføring. Dette viser at skolen leverer opplæring av høy kvalitet. Fagutvikling, samarbeidsavtaler med universiteter og bedrifter, samt at skolen satser sterkt på samarbeid med elever/foresatte, bidrar til at fokus på læring og læringens relevans skaper motivasjon og lærelyst.

Utvikling av digitale ferdigheter og bruk av tilgjengelig programvare har vært et satsingsområde. Stadig flere fag velger å bruke digitale læremidler, fremfor tradisjonell lærebok. Å bruke alternative læremidler bidrar til at fokus på læreplanmål blir sterkere, og kultur for kildekritikk styrkes.

Skolen satser på utvikling av læringsledelse. I et treårig utviklingsprosjekt vil skolen forsøke å utvikle læring med mål om fortsatt økt gjennomføring. Tre områder er viktige for elevens læring:

  • At de får faglige utfordringer tilpasset den enkelte.
  • At eleven er i stand til å mestre den faglige utviklingen.
  • Gode relasjoner og godt samarbeid mellom elever og lærere

Prosjektet læringsledelse tar sikte på å utvikle dette videre.

Utfordringene for å utvikle det faglige og pedagogiske tilbudet ved skolen knyttes fortsatt i hovedsak til økonomi. Å arbeide «tett på eleven» for å øke gjennomføring, og å få ned fravær, krever stor innsats. Individuell oppfølging må ofte gjøres utenfor den ordinære undervisningen og krever ressurser. Rådgiving og oppfølging av psykisk helse kan bli krevende fremover.

Fagerlia videregående skole er en del av Campus Ålesund. For våre elever betyr Campus Ålesund en unik læringsarena og kunnskapsbank som gir innsikt og motivasjon. Skolen søker å ta del i og utnytte denne unike kompetansen som finnes i vårt nærområde for å utvikle kunnskap og pedagogikk til det beste for våre nåværende og fremtidige elever.

Skolen har de siste årene gitt elever fra U-skolen tilbud om undervisning i matematikk på videregående nivå, med svært gode resultater. Sist år avsluttet over 34 elever fra 9 U-skoler dette tilbudet.

Yngve Omenås

Kontaktpersonar

Yngve Omenås Yngve Omenås
Rektor
71 28 15 02 /
Mob. 905 56 604
Send e-post
Tor Andreas Dyrseth Tor Andreas Dyrseth
Kvalitetsleder
71 28 15 03 /
Mob. +4791197143
Send e-post
Kathrine M Walderhaug Sæther Kathrine M Walderhaug Sæther
Studierektor ST
71 28 15 04 /
Mob. 926 49 410
Send e-post
Sissel Standal Sissel Standal
Studierektor SF&YF
71 28 15 80 /
Mob. 917 59 115
Send e-post