Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fagerlia VGS > Prosjekter > Nyheter > Ulovlig parkering

Kontaktpersonar

Tor Andreas Dyrseth Tor Andreas Dyrseth
Ass. rektor
71 28 15 03 /
Mob. +4791197143
Send e-post

Ulovlig parkering

Skolens ledelse ser med økt bekymring på parkeringa som foregår på området mellom fortauet og parkeringsplassen som er driftet av NMK og parkeringa på øya midt i busslomma. Dette skaper uryddige trafikkforhold ved inn- og utkjøring og er til hinder for at bussene kan bruke busslomma. Vi har også observert at elever hjelper hverandre å kjøre inn på NMKs parkeringsplass via utkjøringa. Dette kan skape trafikkfarlige situasjoner.

Vi blir stadig kontaktet av fortvilte og irriterte naboer som finner biler parkert på sine eiendommer, i oppkjørselen, foran garasjer eller langs veien. Vi er nå blitt kontaktet av Sunnmøre Parkering, som også har informert Politiet, om at de vil begynne å skrive ut kontrollgebyr, bøter og evt. sørge for borttauing av biler som er ulovlig parkert eller hindrer trafikken. Politiet vil evt. utstede bøter for kjøring på fortau.

Vi har informert elevene med oppslag om dette på skolens monitorer, men vi er oppmerksomme på at det like gjerne kan være studenter fra NTNU eller Fagskolen som parkerer på disse stedene. Det er dessverre slik at vi ikke har plass til parkering for alle som ønsker å kjøre bil, og har derfor vært nødt til å prioritere elever med dokumentert helse- eller velferdsbehov ved tildeling av de få parkeringsplassene vi har for elever. Alle andre må vi henvise til bruk av offentlige transportmidler, sykkel og til fots. Det er dessuten mest miljøvennlig.

 

Bil