Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fagerlia VGS > Prosjekter > Nyheter > Skolevalgundersøkelsen 2017

Kontaktpersonar

Eirik Sundquist Torp Eirik Sundquist Torp
Avdelingsleder samfunnsfag og økonomi
71 28 16 00 /
Mob. 908 55 784
Send e-post

Skolevalgundersøkelsen 2017

Fagerlia vgs skal gjennomføre denne i løpet av uke 37- 39. Elevene skal svare på undersøkelsen i kontaktlærers time

Norsk senter for forskningsdata AS (NSD) arrangerer skolevalget på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Valgundersøkelsen er en sentral del av skolevalgprosjektet, og undersøkelsen har blitt gjennomført ved hvert skolevalg siden 1989. Vi forventer at over 150 videregående skoler i Norge vil delta i årets undersøkelse.

Formål
Undersøkelsen har et vitenskapelig og pedagogisk formål. Data blir benyttet i undervisningen til å belyse hvordan elever i videregående skole stiller seg til aktuelle samfunnsspørsmål, som for eksempel miljøvern. Dataene er også en viktig kilde for forskere som vil studere politiske preferanser og holdninger i elevgruppen.

Publisering av data
Passordet som gir tilgang til spørreskjemaet, er ikke koblet mot navn eller klasse. Men passordet identifiserer skolen. På visse skoler, der det for eksempel bare går noen få jenter, vil det kunne være mulig å identifisere enkeltpersoner indirekte. Vi fjerner variabelen "kjønn" og forenkler variabelen "utdanningsprogram" før vi publiserer resultater fra slike skoler.
Informasjon som gjør det mulig å identifisere enkeltpersoner, vil ikke bli publisert.

Lagring av data
Fullstendige data vil bli lagret av NSD for forskningsformål på ubestemt tid. I disse dataene vil det kunne være mulig å kombinere bakgrunnsvariabler slik at en i noen få tilfeller kan identifisere enkeltpersoner, blant annet ved kryssing av kjønn, utdanningsprogram og skole. Data vil bli lagret i henhold til NSDs godkjente rutiner som sikrer konfidensialitet.

Frivillighet
Vi understreker at det er frivillig å delta, men høy deltakelse gir bedre data.