Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fagerlia VGS > Prosjekter > Nyheter

3KDA på industridesignkonferanse

3KDA (Kunst, design og arkitektur) deltok på IDC18 (Industridesignkonferansen2018) på Giske torsdag 18. oktober.

De fikk høre interessante foredrag av bl. a. Bård Eker, Paal Holter, Erik Håkonsholm og Einar Hareide, alle representanter for store industridesignbedrifter lokalt og internasjonalt, innen skips-, møbel-, helse-, kommunikasjon- og bildesign.  

Elevene lærte at design er mer enn bare å tegne gode produkter. Musikkinnslag av Amanda Delara var det også.

Les meir

Samarbeidskompetanse som tema

Samarbeidskompetanse var tema da førsteamanuensis Frøydis Vasset fra NTNU besøkte Helsefag og Ambulanseklassen ved Fagerlia vgs den 15.10.18

Samarbeidskompetanse og tverrprofesjonelt samarbeid er Frøydis sitt forskerfelt. Det er derfor ekstra stas når elevene våre ved Velferdsutdanningen får være en del av dette arbeidet. Både forskning og erfaring viser at et godt samarbeid på tvers av profesjoner, er til pasientene sitt beste. Evne til å samarbeide med andre mennesker er en del av den sosiale kompetansen et menneske har - og er et sentralt tema hos elevene ved Helsefag og Ambulanse Vg2 ved Fagerlia vgs.

Anja Vasset, som til daglig arbeider ved ambulansetjenesten i Stranda kommune var også tilstede for å dele sine erfaringer og perspektiv om samarbeid mellom ulike profesjoner fra sitt yrke.

Takk på vegne av faglærerne

Marit Haugan Gjøsund, Karianne Hildremyr og Hallvard Wold.

Les meir

Aktiviteter BUA før høstferien

De har hatt workshop med ulike formingsmateriell - til aktiviteter de kan planlegge og gjennomføre sammen med barn og ungdom. 

I arbeidet med temaet "Ungdomskultur" har de hatt arbeidsplassbesøk til Kulturverkstedet VIBES, Blå Kors Ung og Fellesverket DRAGEN, og vurdert disse fritidstilbudene i Ålesund.

De deltok på Matfestivalen i Ålesund, og brukte inspirasjon derifra til å planlegge og gjennomføre HØSTTAKKEFEST sammen med Vg2Helsefagarbeider-elevene. 

Les meir

Fransk 3 Møre og Romsdal

har snart tilbakelagt en fantastisk uke i Paris. Elevene har gått på skole hver dag, i tillegg har vi fått sett og opplevd mye på ettermiddag og kveld. Vi har vært i Versailles, Louvre og i Sacre Coeur, vi har gått masse, bla opp Champs-Élysees, sett Eiffeltårnet og sett Ionescos «La Lecon» på teater. Ingen vil hjem ennå!

Les meir

Fagerlia deltar i Holbergprisen i skolen

Fagerlia, og programfagklassen sosiologi og sosialantropologi 2 (Kirsti Anita Røsand), er tatt ut til å delta i Holbergprisen i skolen 2019.

Holbergprisen i skolen er en nasjonal forskningskonkurranse for elever på videregående innenfor samfunnsfag, humaniora, juss og teologi. 

Dette er andre gang Fagerlia er representert i konkurransen, og arbeidet med konkurransen kommer til å starte i november og vare utover vårsemesteret, med frist for innsending av prosjekter den 10. april 2019.

Holbergprisens nettsider: https://www.holbergprisen.no/om-holbergprisen-i-skolen​ 

Les meir

Tusen takk

til alle elever som la ned et stort engasjement på vegne av skolen i forbindelse med Karrieredagen den 3. oktober.

Dere utgjør en viktig ressurs for de unge som nå skal velge utdanning etter ungdomsskolen. Den innsatsen dere la ned, gjør det uten tvil lettere for fremtidige elever å orientere seg.

Måten dere fremstod - og løste oppgavene, gjorde meg og skolen stolt.

Dere var alle blide og imøtekommende og det var kjekt å være der sammen med dere - vi var sammen en del av Fagerlia videregående skole.

Dere var svært gode eksempler på verdiene våre, trivsel og mangfold. TUSEN GANGER TAKK FOR INNSATSEN!

Hilsen

Rektor Yngve Omenås

Les meir

Helsefagelever på seminar

NTNU-kveld sammen med helsefagelevene ved Fagerlia vgs - torsdag 27. september.
TEMA: Varme hender eller kaldt stål - skal robotene pleie oss i fremtiden?
Sentralt tema og kunnskapsrike foredragsholdere med ulike perspektiver innenfor teknologi og helse. 
Viktig læringsarena for våre elever.

Les meir

Monopol i undervisningen

Elevene i faget Økonomistyring brukte spillet Monopol i undervisningen i dag. De startet med en egenkapital og alle transaksjoner gjennom spillet måtte dokumenteres med et håndskrevet, nummerert bilag. Bilagene ble ført inn på et excellark - før elevene til slutt skal avslutte regnskapet. 

Les meir

Hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi

Mandag 24.09.18 fikk 2HA besøk av Gunhild Nordstrand, prosjektleder innen Velferdsteknologi og Digital kompetanse i Giske kommune.

Tema i undervisningen var ulike behov og teknologiske løsninger helsevesenet møter i fremtiden. Teknologi er fokus på muligheter og løsninger for oss mennesker.

Takk for engasjement og bidrag fra Giske kommune ved fantastiske fysioterapeut Gunhild.

Les meir

Den europeiske språkdagen 26. september

Language is the road map of a culture. It tells you where its people come from and where they are going.
‒Rita Mae Brown

Språkdagen

På initiativ fra Europarådet i Strasbourg har Den europeiske språkdagen vært markert 26. september hvert år helt siden 2001. 
De generelle målsettingene for Den europeiske språkdagen er:

  • å fremme flerspråklighet og interkulturell forståelse ved å gjøre allmennheten oppmerksom på betydningen av språklæring og ved å oppmuntre til større variasjon i språkene folk velger å lære seg;
  • å fremme det rike språklige og kulturelle mangfoldet i Europa, som må bevares og næres;
  • å oppfordre til livslang språklæring i og utenfor utdanningsinstitusjonene, enten formålet er studie- eller yrkesrelatert, knyttet til mobilitet eller det bare er for fornøyelsens og berikelsens skyld.

HUSK OGSÅ VÅRT ARRANGEMENT English in a Global World den 17. Desember 2018  (Vg1)

Les meir