Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fagerlia VGS > Prosjekter > Nyheter

Informasjon fra rektor

Kjære foresatte til elever ved Fagerlia videregående skole.

Til orientering ble det sent i går kveld kjent at en elev ved skolen har testet positivt for Covid 19.

Skolen er i tett dialog med kommuneoverlegen og elever og lærere som har vært i kontakt med eleven er sendt hjem i karantene og praktiserer hjemmeskole.

Elever holdes oppdatert om situasjonen via itslearning og følg gjerne med der for oppdatert informasjon.

Vi følger situasjonen tett og iverksetter fortløpende tiltak i samråd med kommuneoverlegen.

Rektor

Yngve Omenås

Les meir

Vg2: Møte med kontaktlærer (foresatte)

Møte med kontaktlærer er primært for å kunne gi foresatte/foreldre en undervegsorientering om elevens daglige arbeid og kompetanse i fagene, samt oppfølging av eventuelt fravær. Foresatte er selvsagt også velkommen til å ta opp andre spørsmål. Kontaktlærer vil bli å treffe på eget klasserom.

 • Dato: tirsdag 17. november
 • Tidsrom: kl. 17:00 - 21:00

Kontaktlærer ber om melding på e-post eller mobiltelefon om dere ønsker samtale denne kvelden eller ikke, eventuelt om dere ønsker samtale på et annet tidspunkt. 

Kontaktinformasjon og romoversikt finner dere i vedlagt invitasjon.

Svarfrist innen torsdag 12. november kl. 12:00.

Les meir

Kantine, bibliotek og luftesoner

På bakgrunn av ny vurdering av smittesituasjonen samt nye nasjonale retningslinjer, trekker skolen umiddelbart tilbake gjenåpningen av kantinen, bibliotek og gjeninnfører luftesoner og handletider pr. klassetrinn slik de har fungert siden skolestart.
Det vil bli tatt en ny vurdering av tiltakene i slutten av uke 45.

Les meir

Undervisningsevalueringen 2020-21

Det er politisk vedtatt at videregående skoler i Møre og Romsdal skal gjennomføre en undervisningsevaluering hvert skoleår. Målet med evalueringen er at den skal være et verktøy for kvalitetsutvikling i den videregående opplæringen i fylket. Resultatene vil brukes i utviklingsarbeid mellom lærer og undervisningsgrupper, og mellom lærer og avdelingsleder. Rambøll Management Consulting bistår fylkeskommunen i design, gjennomføring og rapportering av evalueringen.

Evalueringen gjennomføres som en elektronisk spørreundersøkelse som elevene skal gjennomføre i skoletiden. Det er frivillig for elevene å svare, men vi oppfordrer alle elever til å delta. Besvarelsene behandles konfidensielt, og ingen vil kunne identifisere enkeltbesvarelser. Det vil bare bli utarbeidet rapporter for grupper med 5 eller flere besvarelser.

Gjennomføringsperiode: 4. november - 27. november.

Se vedlagt informasjon til elever og foresatte om undervisningsevalueringen.

Les meir

Ledig 50% vikariat ved Helse og Oppvekst - Ambulansearbeider

Vi søker deg som har klinisk kompetanse fra yrket som ambulansearbeider til undervisning ved Helse- og oppvekstfag Vg2. Dersom du har annen akuttmedisinsk klinisk erfaring er du også en kandidat som vi søker. PPU er ønskelig, men fagkompetansen vektlegges mest.

Du er allsidig og nysgjerrig med interesse for pedagogikk og hva som skal til for at eleven mestrer i sin læresituasjon. Du ønsker å bidra med din kunnskap og erfaring i ulike fagteam og på tvers av organisasjonen. Erfaring fra teamarbeid der selvstendighet, fleksibilitet, ansvarlighet og evne til initiativ er en forutsetning.

Stillingen gjelder fra 01.01.2021- 01.01.2022 og er et 50% vikariat.

Søknadsfrist: 13.11.20

Ledige stillinger i Møre og Romsdal fylkeskommune

Les meir

Risikovurdering Fagerlia vgs pr. medio oktober 2020

Fra 1. august 2020 var skolen definert innen gul sone av myndighetene. Pr. dato er dette en uendret status. Se vedlagt risikorapport fra rektor Yngve Omenås.

Les meir

Vaksine for russen

Helsesykepleier tilbyr også i år å vaksinere skolens russ mot meningokokksjukdom (smittsom hjernehinnebetennelse).  

Vi planlegger gjennomføring mandag 16.11.2020 fra kl. 09:00. 

Pris: kr 350,- Betaling med VIPPS når vaksinen skal settes.

Les meir

Operasjon Dagsverk 30. oktober

Innsamlingsaksjonen til Operasjon Dagsverk i år blir annerledes enn tidligere år.

Årets prosjekt, Push Grensene! er innsamling til et prosjekt som gjennomføres av Strømmestiftelsen i Uganda. Det er rettet mot ungdommer fra Sør-Sudan som har flyktet til Nord-Uganda. Informasjon finnes på www.od.no

På grunn av smittevernbestemmelsene som skolen er underlagt, må vi håndtere OD-arbeidet på en ny måte dette året. Vi kommer ikke til å gjennomføre «Internasjonal dag» på samme måte som før, men legger heller opp til at informasjon om selve innsamlingsaksjonen, og prosjektet som innsamlinga går til, blir presentert på digitale plattformer. Lærerne vil også bli oppfordret til å fokusere på internasjonale spørsmål i undervisninga i uka før OD gjennomføres.

Årets dagsverkdag er fredag 30. oktober (ikke torsdag slik som resten av landet). Det skyldes et opplegg som skolens lærere skal være med på denne dagen.

Skolen oppfordrer alle elever til å delta i innsamlingsaksjonen ved å gi et dagsverk. Det vil ikke bli arrangert noen aktiviteter på skolen for elever som ikke deltar i innsamlingsaksjonen, heller ikke ordinær undervisning. Elever som ikke deltar i aksjonen skal arbeide med internasjonale spørsmål via digitale plattformer samme dag.

Elever som deltar i aksjonen ved å gi et dagsverk trenger ikke levere inn arbeidskort i år. Det er tilstrekkelig å levere bidraget via innbetalingsløsninga https://betale.od.no/. Dette kan arbeidsgiver, både bedrifter og private, ordne. Du som er elev kan betale inn selv dersom beløpet er utbetalt direkte til deg. Vipps og kort kan brukes. Husk å oppgi hvilken klasse du tilhører. Skolen tar ikke imot kontanter eller overføringer.

Elevene kan også skape sin egen arbeidsplass over plattformen www.bidra.no/od. Der er alle bidrag store nok, selv om det kommer inn lavere beløp enn dagsverkbeløpet som er kr. 400,-.
Alle elever må sørge for å opprettholde ansvarlig smittevern i arbeidssituasjonene dere kommer i kontakt med.

Les meir

Foreldrepålogging i SkoleArena

De foresatte kan følge med på vurderingene for elever som er under 18 år. 

Informasjon om innlogging i SkoleArena for foresatte: http://www.fagerlia.vgs.no/Fagerlia-VGS/Informasjon/Foresatt

Innlogging: https://www.skolearena.no/startsiden/

Kontaktlæreren kan hjelpe de foresatte med eventuelle brukernavns- eller passordproblemer.

Les meir

Smittevern ved Fagerlia vgs

 • Hold deg hjemme hvis du har symptomer på covid-19 eller er i karantene.
 • Følg myndighetenes råd om hygiene. Bruk håndsprit som står ved inngangene til Fagerlia vgs sine bygg. 
 • Hold én meters avstand til folk rundt deg. I skolens lokaler kan det være fjernet stoler eller markert seter som ikke skal brukes. Det er viktig at du ikke bruker plasser som er sperret eller setter stoler tettere enn slik de er plassert
 • Ikke del ting med andre – for eksempel blyanter, penner, nettbrett, pc-er og lignende. Utstyr som deles må rengjøres etter bruk. Du kan bruke vanlige rengjøringsmidler til dette.
 • Mobiltelefonen din er en kilde til smitte. Rengjør den ofte.
 • Unngå å ta på de mest brukte berøringspunktene.
 • Bruk albuen til å åpne dører.
 • Bruk tørkepapir eller jakkeermet når du tar på dørhåndtak.
 • Steng vannkranen med papir eller albuen etter håndvask.
 • Bruk kollektivtrafikk så lite som mulig. Gå eller sykle når du kan. Følg anbefalingene hvis du må reise kollektivt.
Les meir