Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Skyss

Skyss

Informasjon om skoleskyss

 • Elever må søke om skoleskyss etter å ha fått tildelt og godtatt endelig skoleplass. Søknaden må være inne før utgangen av juli for at skysskortet skal være hos skolen til skolestart. Det må sendes ny søknad for hvert skoleår, selv om det ikke har vært endring i bostedsadresse.
 • Elever søker på skoleskyss her: https://skoleskyss.mrfylke.no/.
 • Her kan elever se status og sende ny søknad ved flytting og bytting av skole.
 • Søknad om tilrettelagt skyss må du sende via skolen.
 • Bruk alltid Google Chrome som nettleser når du er inne i skyss portalen.

Ta vare på busskortet. 

 • Du skal bruke kortet alle åra du går på skole og har rett til fri skoleskyss. Så ta godt vare på busskortet!

Mistet eller ødelagt kort?

 • Elever som har mista skoleskysskortet sitt bestiller erstatningskort gjennom skolen. Dette koster 100,- kr. Skolen bestiller nytt erstatningskort etter fremvist kvittering for innbetaling.

Du har rett på fri skoleskyss dersom:

 • Du har mer enn 6 kilometer avstand mellom folkeregistrert adresse og skole. Er du usikker på avstanden kan du bruke fylkets webtjeneste for skoleskyssutregning.
  • Du på grunn av funksjonshemming, skade eller sykdom har behov for skyss.
  • Det er nødvendig med båt- eller fergetransport.

Delt omsorg - elever under 18 år med 2 adresser:

 • Elever som bor på to adresser med delt omsorg kan ha rett på skyss til begge bostedene. Det forutsetter at skolen har mottatt signert skjema "Stadfesting av delt bustad". 

Hybelboere:

 • Hybelboere får ikke skyss til hjemmested, men kan få skyss til hybeladressen dersom reisestrekningen mellom skole og hybel er mer enn 6 km.

Tilrettelagt skyss:

 • Elever med varig eller midlertidig funksjonshemming, skade eller sykdom som gir behov for skoleskyss har rett til skyss uavhengig av avstand. Legeattest for dette må leveres til skolen. Dersom elever har behov for drosjetransport må dette stå spesifikt i legeerklæringen. Lege/den sakkyndige må også fylle ut skjema «Erklæring for lege/sakkunnig tilråding om skoleskyss for funksjonshemma elev» som leveres til skolen. 

Linker til skjema finn du til høyre under dokument.

For mer informasjon om skoleskyss: https://mrfylke.no/for-deg-som-er-elev-eller-laerling/elev-i-vidaregaaande-opplaering/skoleskyss-i-vgs

Kontaktpersonar

Merete Årvik Merete Årvik
Fagleder
71 28 15 08 /
Mob. +4790194340
Send e-post
Norunn Aarskog
Konsulent
71 28 15 07
Send e-post
Silje Strøm
Konsulent
71 28 15 01
Send e-post

Dokument

Skyssreglement for vidaregåande skole
PDF-dokument - 237,05 kB
Erklæring for lege eller sakkunnig
PDF-dokument - 115,85 kB
Stadfesting om delt bustad
PDF-dokument - 181,59 kB
Tap av skysskort - rekning
PDF-dokument - 73,66 kB