Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Fagerlia videregående skole samarbeider med Ålesund PPT. Virksomheten har et team som skal betjene de videregående skolene i området.

PPT’s arbeidsområde:

  • PPT skal, sammen med skolen, hjelpe til med å tilrettelegge skolesituasjonen for elever med ulike vansker.
  • PPT deltar i skolens ressursteam.
  • PPT gir råd og veiledning til lærere.
  • PPT er skolens sakkyndige instans i forhold til ulike paragrafer i opplæringsloven og utreder fagvansker.
  • PPT kan gi rådgiving til elever og foreldre, men gir ingen behandling.
  • PPT deltar, sammen med elev, foreldre, skole og andre instanser, i samarbeid omkring elever med store vansker, ofte i ansvarsgrupper.
  • PPT arbeider i mange sammenhenger på systemnivå, og deltar i prosjekter som bl.a. bedre opplæring for elever med psykiske vansker i videregående skole.
Hvordan komme i kontakt med PPT
  • Når det gjelder fagvansker, skal dette meldes til PPT skriftlig på eget meldeskjema gjennom rådgiver.
  • PPT kan også motta henvendelser direkte fra elev/foreldre.
Kontaktinformasjon

Når du vil snakke med PPT tar du kontakt med:

Kontaktlærer  
Tilretteleggingskoordinator Merete Årvik ST, SF, MD, HO
Avd. leder Studiespesialisering Tilrettelagt Anne-Marthe Nerland STT

Kontaktpersonar

Merete Årvik Merete Årvik
Fagleder
71 28 15 08 /
Mob. +4790194340
Send e-post
Anne-Marthe Nerland Anne-Marthe Nerland
Avdelingsleder Studiespesialisering Tilrettelagt
81530 /
Mob. 480 79 991
Send e-post