Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kildebruk

 

Hvorfor vise til kilder?

Når man skal skrive en oppgave er det viktig å kunne vise til kilder på en korrekt måte (1) og ha en oversiktlig litteraturliste (2).

Korrekt bruk av kilder viser at man har lest litteratur om emnet, har oversikt, kan behandle informasjonen selvstendig og at man evner å sette sitt arbeid inn i en større faglig sammenheng.

Kildehenvisning

Korrekt bruk av kilder viser at du:

  • anerkjenner andre forfatteres arbeider
  • har lest litteratur om emnet
  • setter ditt arbeid inn i en større faglig sammenheng
  • behersker teknikken med å oppgi kilder

Korrekt bruk av kilder medfører også at leseren kan:

  • identifisere og gjenfinne kildene du har brukt
  • identifisere dine avsnitt, tanker og konklusjoner

Feil eller manglende bruk av kilder kalles plagiering. Blir du tatt for plagiat blir oppgaven din underkjent, det vil si at karakteren blir omgjort til stryk.

 

Når skal man referere til kilder?

Det kan være vanskelig å vurdere når du skal oppgi kilder, men som hovedregel kan vi si at du skal oppgi kilde når du:

  • Siterer

Å sitere vil si å gjengi helt ordrett det andre har ytret. Bruk da målformen som står. Er sitatet på mindre enn tre linjer, skal det i anførselstegn («» - SHIFT + 2). Er sitatet på mer enn tre linjer, skal du ikke bruke anførselstegn, men heller linjeskift, innrykk og skriftstørrelse 11 (se side 3 og 4).

  • Parafraserer

Å parafrasere vil si at du med egne ord skriver om det som står i kilden du har brukt.

Vi skiller mellom generelle og spesifikke henvisninger. Hvis du henviser til generelt stoff, oppgir du bare etternavn og årstall i parentesen. Hvis du henviser til spesifikke ytringer, ideer, tanker eller sitater, må du oppgi sidetall(ene).

 
 

Plagiering

Plagiering betyr at du utgir andre forfatteres arbeid som ditt eget. Plagiering regnes som fusk og er strengt forbudt.

Husk derfor at det ikke er lov til å verken skrive av fra bøker, artikler etc. eller bruke “klipp og lim” fra elektroniske ressurser (e-bøker, elektroniske artikler, Internett etc.) uten at du oppgir hvor du har hentet informasjonen fra, dvs. refererer til kilden. 

 

Finn maler for hvordan ulike kilder skal føres inn i både tekst og kildeliste her.

Universitetbiblioteket i Bergen har laget en artig film som illustrerer dette. 

 
 

Referanseverktøyet i Word

I skriveprogrammet Word kan man enkelt legge inn kilder for så å generere henvisninger og kildelister. Biblioteklederen holder hvert år kurs der elevene kan lære mer om dette. 

Denne videoen frå HIOA gir en kjapp innføring i hvordan referanseverktøyet fungerer på PC.

Veiledningen som du finner over og under er utarbeidet basert på følgende kilder:

Gaustad, Liv (2017): «Bruke referansestilen APA», [07.02.2018].

UIO (2012): «APA-stilen - et sammedrag», [07.02.2018]. 

Guide til oppgaveskriving

Informasjonen du finner her er ment som en hjelp og en guide, slik at du kan lære deg riktig kildehenvisning når du skriver oppgaver her ved Fagerlia videregående skole og ved eksamen. Det finnes flere stiler for kildehenvisning, her får du lære APA-stilen.

Kildekompasset - Gudie til APA

Søk og Skriv - Guide til APA

Kildekritikk

 

NB! Husk å vurdere alle kildene du bruker. Ikke alle kilder er like troverdige.