Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fagerlia VGS > Elevtjenester > Elevtjenesten > Biblioteket > Fordypningsoppgaven

Fordypningsoppgaven

I norskfaget er det vanlig at man i løpet av vg3 skriver en fordypningsoppgave. Dette skal vere et selvstedig arbeid der du får fordype deg i tematikk og litteratur som du selv finner interessant.

Det varierer fra lærer til lærer på om vurderingen av fordypningsoppgaven er en skriftlig innlevering eller en muntlig fremføring. I begge tilfeller blir det stilt krav til at du skal ha en avgrenset problemstilling som du jobber med over et par måneder. I tillegg skal du vise kritisk sans til kilder og bruke faglitteratur som støtter opp under problemstillingen din eller begrepene du velder å bruke. 

Biblioteklederen er alltid behjelpelig når det kommer til å finne bøker og filmer man kan analysere, tips til faglitteratur eller du bare vil stikke innom for å lufte idéene dine for å komme i gang med arbeidet. 

Utfyllende informasjon om kildevurdering, kildesøk og referanseteknikk finner du her

Temabanker

Ofte begynner man arbeidet med fordypningsoppgaven med å velge seg et tema man vil skrive om.