Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Elevråd

Skolens elevråd har en valgt representant fra alle klasser på skolen, og holder jevnlige møter. Elevrådet har en viktig funksjon for å bidra til skolens arbeid med å sikre alle elever et godt fysisk og psykososialt skolemiljø. Elevrådsstyret har godt samarbeid med skolens ledelse. 

I oversikten til venstre finner dere oversikt over medlemmer med kontaktinformasjon for følgende verv ved Fagerlia videregående skole:

  • Elevrådsstyret
  • Tillitselev, vara og OD-kontakt
  • Russestyret
Tillitsvalgte

Skolemiljø

Opplæringslova skal bidra til at elevane har det trygt og godt på skolen, slik at dei trivst og kan lære best mogleg. Retten til eit trygt og godt skolemiljø gjeld både det det fysiske og det psykososiale skolemiljøet.  https://mrfylke.no/utdanning-og-karriere/opplaering-i-skole/skolekvardag/skolemiljoe

Elev- og lærlingombod

Elev- og lærlingombodet er ein uavhengig ressursperson som skal vareta interessene og rettane til elevar og lærlingar i Møre og Romsdal. Ombodet har teieplikt, og er meint som eit gratis lågterskeltilbod til ungdommar i vidaregåande opplæring. https://mrfylke.no/utdanning-og-karriere/omboda-vaare/elev-og-laerlingombod