Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fagerlia VGS > Eksamen > Klage på eksamen og standpunktkarakterer

Klage på eksamen og standpunktkarakterer

Møre og Romsdal fylkeskommune informasjon om klage på eksamen

 • Klagefrist for eksamenskarakterer er 10 dager fra du burde ha gjort deg kjent med karakteren.
 • Du kan klage dersom du mener eksamenskarakteren er urimelig.
 • Klagen skal leveres skriftlig til skolen med underskrift av klager.
 • Du bør rådføre deg med en faglærer før klagen blir levert.
 • Klagebehandling er ikke det samme som ny sensur på fritt grunnlag.
 • Klagenemda skal vurdere om karakteren er urimelig i forhold til eksamensprestasjonen.
 • For at karakterne skal heves, er det ikke tilstrekkelig at oppgavesvaret kan synes noe strengt bedømt.
 • Vær oppmerksom på at karakteren også kan settes ned.
 • Karakteren som blir satt etter klagebehandling er endelig.

Møre og Romsdal fylkeskommune informasjon om klage på standpunktkarakterer

 • Fristen for å klage på vedtak som gjeld standpunktkarakterar er 10 dagar. Fristen skal reknast frå tidspunktet når meldinga om vedtaket er komen fram til den som har klagerett.
 • xx. juni: Klagefrist Standpunktkarakterer - avgangselever
 • xx. juli: Klagefrist Standpunktkarakterer - øvrige elever
Klage eksamen og standpunkt

Kontaktpersonar

Tor Andreas Dyrseth Tor Andreas Dyrseth
Ass. rektor
71 28 15 03 /
Mob. +4791197143
Send e-post