Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fagerlia VGS > Eksamen > Elever > Ny/utsatt/særskilt eksamen

Ny/utsatt/særskilt eksamen

Hvem har rett til ny, utsatt og særskilt eksamen?

 • Elever som får karakteren 1-en til eksamen har rett til ny eksamen (§ 3-34 i forskrift til opplæringslova).
 • Elever som får karakteren 1-en til som standpunktkarakter har rett til særskilt eksamen, dersom eleven ikke er trekt ut til eksamen i faget (§3-33 i forskrift til opplæringslova)
 • Elever som har dokumentert gyldig forfall ved ordinær eksamen, har rett til å framstille seg til utsatt prøve (§ 3-35 i forskrift til opplæringslova).

Hva er ny, utsatt og særskilt prøve?

 • Retten til ny og utsatt eksamen gjelder ved første påfølgende eksamen
 • Eleven beholder standpunktkarakteren i faget.
 • Dersom eleven ikke går opp til første påfølgende eksamen, må faget tas som privatist, og eventuell standpunktvurdering bortfaller. Privatister må betale eksamensavgift.
 • Elever som benytter seg av sin rett til å gå opp til ny/utsatt/særskilt prøve slipper å betale eksamensavgift.
 • Dersom en elev har rett til utsatt eksamen i trekkfag, skal trekket av fag gjøres på ny.

Hva må jeg gjøre for å få gå opp til ny, utsatt eller særskilt prøve?

 • Du må sørge for å svare på oppmeldingsskjema til skolen innen oppmeldingsfristen (15 september).
 • Oppmeldingsskjema vil du få tilsendt fra skolen i god tid før fristen går ut.
 • Sammen med oppmeldingsskjema følger det en oversikt over hvilket/-e fag du kan melde deg opp i.

NB! ELEVER SOM SKAL OPP TIL NY, UTSATT ELLER SÆRSKILT PRØVE, MELDER SEG IKKE OPP PÅ PRIVATISTWEB!