Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fagerlia VGS > Eksamen > Elever > Klage på eksamenskarakter

Klage på eksamenskarakter

Klage eksamen og standpunkt

Møre og Romsdal fylkeskommune - informasjon om klage på eksamen

Udir - informasjon om klage på eksamen

  • Klagefrist for eksamenskarakterer er 10 dager fra du burde ha gjort deg kjent med karakteren.
  • Du kan klage dersom du mener eksamenskarakteren er urimelig.
  • Klagen skal leveres skriftlig til skolen med underskrift av klager.
  • Du bør rådføre deg med en faglærer før klagen blir levert.
  • Klagebehandling er ikke det samme som ny sensur på fritt grunnlag.
  • Klagenemda skal vurdere om karakteren er urimelig i forhold til eksamensprestasjonen.
  • For at karakteren skal heves, er det ikke tilstrekkelig at oppgavesvaret kan synes noe strengt bedømt.
  • Vær oppmerksom på at karakteren også kan settes ned.
  • Karakteren som blir satt etter klagebehandling er endelig.

For Fagerlia vgs våren 2020, vil følgende klagefrister gjelde:

Karakter Dato Kl  
Særskilt klagefrist for eksamen («hurtigklagefrist»): xx. juni 11:00  
Ordinær klagefrist ved skriftleg eksamen: xx. juli 11:00  
Frist for klage på muntlig/ muntlig-praktisk/ praktisk eksamen (formelle sider ved eksamensavviklinga) er 10 dager etter eksamen Fortløpende

Kontaktpersonar

Tor Andreas Dyrseth Tor Andreas Dyrseth
Kvalitetsleder
71 28 15 03 /
Mob. +4791197143
Send e-post
Monica Wiik Monica Wiik
Konsulent
71 28 16 66
Send e-post

Dokument

Klageskjema, skriftlig eksamen
PDF-dokument - 491,17 kB